Jesteś tutaj: Strona główna » Tarcza antykryzysowa COVID-1

Tarcza antykryzysowa COVID-1

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

 

Wysokość wsparcia i zasady spłaty:

 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo;

 • stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku;

 • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji;

 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia;

 • jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.

   

  Postępowanie przy ubieganiu się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

 • w formie papierowej za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej w bocznym wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego (po prawej stronie budynku) oraz w przypadku Oddziału w Kocku w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby Urzędu w Kocku, w godzinach pracy Urzędów. Korespondencja dostarczona w ten sposób,  nie będzie posiadała potwierdzenia wpływu do Urzędu.

 • pocztą na adres Urzędu,

 • lub przez portal www.praca.gov.pl. W tym celu należy:

 • wejść na portal praca.gov.pl,

 • wybrać opcję "tarcza antykryzysowa",

 • wybrać opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy",

 • wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie",

 • wypełnić udostępniony formularz,

 • zalogować się lub założyć konto w portalu praca.gov.pl i dołączyć dokumenty jako załączniki (Wniosek o udzielenie pożyczki).

  Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie odbywać się będzie do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

   

  Na podstawie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie i pożyczkobiorca zawierają umowę pożyczkową. Termin wypłaty środków finansowych następuje nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

   

  W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel: 81 859 14 66, 81 852 65 43 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@puplubartow.pl
  Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

Liczba wyświetleń: 444
Rejestr zmian
Autor: Marcin Woliński
Opublikował(a): Marcin Woliński (2020-04-02 10:46:47)
Zredagował(a): Marcin Woliński (2020-04-02 11:58:49)