Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3

Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.3

Przedwiośnie wsparcie osób bezrobotnych z powiatu   lubartowskiego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie   długotrwałego bezrobocia.

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH   2004-2006
  Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i   społecznej
  Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
  Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych

 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy pod nazwą:
  Przedwiośnie. Wsparcie osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego.


  Uczestnicy projektu:
  - osoby bezrobotne, pozostające bez pracy do 12 miesięcy oraz
  - osoby długotrwale bezrobotne  pozostające bez pracy od 12 do 24   miesięcy.
  W/w grupy bezrobotnych pozostające w ewidencji PUP w Lubartowie.
  Projekt jest zgodny z zasadą równości szans.
  Objęto wsparciem grupę 109 osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych
 
  Cel projektu: Ograniczenie   zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz i jego przyczyn.
 
  Działania w ramach projektu:
  1.Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich Beneficjentów   Ostatecznych uczestniczących w projekcie.
 
  2.Szkolenia zawodowe obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne:
  - Pracownik robót wykończeniowych - 10 osób,
  - ABC działalności gospodarczej - 20 osób,
  - dodatki szkoleniowe w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych,
  - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 
  3.Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy obejmie grupę 35 osób
  - stypendium w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych,
  - zwrot kosztów dojazdu na przygotowanie zawodowe.
 
  4.Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Bezzwrotna pomoc finansowa do wysokości 12 000 zł dla 28 osób,
  - refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dla   rozpoczynających 
    działalność gospodarczą.
 
  5.Prace interwencyjne dla 40 osób.
 
  Rezultaty projektu:
  - zaświadczenia i dyplomy po odbytych szkoleniach,
  - zaświadczenia odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
  - ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej,
  - osiągnięcie kluczowych umiejętności pracowniczych,
  - wzrost samooceny.
 
  Okres realizacji projektu:   01.05.2005 r. – 30.06.2006 r.
 
  Całkowita wartość projektu: 799   600,82 zł.

 

Liczba wyświetleń: 1219
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:11:22)