Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r.

Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2014r.


Cel główny projektu:


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego.


Cele szczegółowe:


- rozwój przedsiębiorczości osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego i promocja samozatrudnienia,


- zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego,

 

- rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu lubartowskiego poprzez podjęcie pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

 

Grupa docelowa:

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 "Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" oraz osoby uwzględnione w Planie Działania na lata 2014-2015

 

- bezrobotni w wieku 15-30 l.,

- bezrobotni w wieku 50-64 l.,

- bezrobotne osoby niepełnosprawne,

- bezrobotni długotrwale,

- inne osoby bezrobotne.

 

Formy wsparcia:

 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 123 osoby,

- prace interwencyjne - 10 osób,

- staż - 292 osoby,

- szkolenie "Opiekun osób starszych" - 1 osoba,

- doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy - 45 osób.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

 

Całkowity koszt projektu: 6 151 600,00 zł.

Liczba wyświetleń: 853
Rejestr zmian
Autor: Monika Czerniachowska
Opublikował(a): Monika Czerniachowska (2015-03-06 09:34:37)