Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r.

Projekt systemowy "Aktywnym los sprzyja" 6.1.3 PO KL 2013r.


Cel główny projektu:


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego.


Cele szczegółowe:


- rozwój przedsiębiorczości osób bezrobotnych z powiatu lubartowskiego i promocja samozatrudnienia,


- zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego.

 

Grupa docelowa:

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 "Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" oraz osoby uwzględnione w Planie Działania na rok 2013 PO KL.

 

- bezrobotni w wieku 15-30 l.,

- bezrobotni w wieku 50-64 l.,

- bezrobotne osoby niepełnosprawne,

- bezrobotni długotrwale,

- inne osoby bezrobotne.

 

Formy wsparcia:

 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 102 osoby,

- prace interwencyjne - 6 osób,

- staż - 150 osób,

- szkolenia - 15 osób.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.

 

Całkowity koszt projektu: 3 693 900,00 zł.

Liczba wyświetleń: 1063
Rejestr zmian
Autor: Monika Czerniachowska
Opublikował(a): Monika Czerniachowska (2014-01-27 09:14:07)
Zredagował(a): Monika Czerniachowska (2014-01-27 09:38:26)