Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r.

Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2009r.

 

 

 

Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL
2009r.


Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo  z powiatu lubartowskiego.

 

 

Cele szczegółowe:

- aktualizacja kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy,

- pomoc w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego,

- promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia dzięki kompleksowości wsparcia.

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale w Kocku  w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

- bezrobotni do 25 roku życia,

- długotrwale bezrobotni,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.


Formy wsparcia:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 122 os. (w tym 14 os. otrzymało wsparcie kompleksowe w postaci szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy a następnie dotacji)

- prace interwencyjne – 10 os.

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach skierowania do pracy interwencyjnej – 1 os. (kontynuująca z 2008r.)

- staż – 174 os.

- szkolenia grupowe – 70 os.

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 11 os. (w tym 1 os. wzięła udział w szkolenia „Operator koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej III kl. uprawnień)

 

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2009r. – 31.12.2009r.


Całkowity koszt projektu:  3 964 000,00 zł.

Liczba wyświetleń: 3258
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:05:40)