Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r.

Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL 2008r.

 

 

 

Projekt systemowy „Aktywnym los sprzyja” 6.1.3 PO KL
2008r.


Cel główny projektu:


Niski poziom aktywności zawodowej na rynku pracy, co związane jest z:

- nieadekwatnymi kwalifikacjami zawodowymi,

- niewystarczającym doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami zawodowymi,

- a także niedostateczna ilością postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych.

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie i Oddziale  w Kocku  w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

- bezrobotni do 25 roku życia,

- długotrwale bezrobotni,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.


Formy wsparcia:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 73 os. (w tym 30 os. otrzymało wsparcie kompleksowe w postaci szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy a następnie dotacji)

- prace interwencyjne – 1 os.

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach skierowania do pracy interwencyjnej – 1 os.

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 1 os.

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 30 os.

- staż – 103 os.

- szkolenia indywidualne i grupowe – 107 os.

 

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2008r. – 31.12.2008r.


Całkowity koszt projektu:  2 286 372,00 zł.

Liczba wyświetleń: 3144
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:04:21)