Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL

Projekt "Akademia możliwości - III EDYCJA" 6.1.2 PO KL


„AKADEMIA MOŻLIWOŚCI – III EDYCJA” 6.1.2 PO KL


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priotytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.2 – Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

 

Cel projektu:

Wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie poprzez zatrudnienie pośrednika pracy stażysty i doradcy zawodowego stażysty przez okres 25 miesięcy.

 

Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie i wzrost jakości usług pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia o 1 pośrednika pracy stażystę na okres 25 miesięcy.
  • upowszechnienie i wzrost jakości usług doradztwa zawodowego poprzez zwiększenie zatrudnienia  o 1 doradcę zawodowego na okres 25 miesięcy.
  • uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pośrednika pracy stażysty i doradcy zawodowego stażysty zatrudnionych w ramach projektu poprzez udział w szkoleniu wrzesień/październik 2012r.

 

 

Działania realizowane w ramach projektu:

  • dofinansowanie  stanowisk pracy dla 2 osób: pośrednika pracy stażysty i doradcy zawodowego  stażysty,
  • szkolenie  dla nowo zatrudnionych osób na stanowiskach kluczowych uzupełniające i podnoszące   kwalifikacje zawodowe związane z zajmowanym stanowiskiem pracy.

 

Rezultaty projektu:

  • wzrost zatrudnienia o 2 osoby skierowany na wzrost upowszechnienia usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz wzrost jakości i efektywności świadczonych usług przez PUP w Lubartowie,
  • wyższe kwalifikacje zawodowe dla 2 osób uzyskane poprzez ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczeń.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2012r. do 31.05.2014r.


Całkowity koszt projektu: 129 300,00 zł.


Liczba wyświetleń: 2135
Rejestr zmian
Autor: Monika Czerniachowska
Opublikował(a): Monika Czerniachowska (2015-03-06 08:32:36)
Zredagował(a): Monika Czerniachowska (2015-03-06 09:27:24)