Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL

Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL

 

 

 

Projekt "Akademia możliwości – II EDYCJA” 6.1.2 PO KL

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych urzędu poprzez organizację szkoleń, które podniosą kwalifikacje i umiejętności zawodowe 9 pracowników w okresie 21 miesięcy.

Cele szczegółowe:
- wzmocnienie upowszechnienia usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy przez dofinansowanie zatrudnienia 2 os. przez 21 m-cy,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych 9 os. na stanowiskach kluczowych, podniesienie ich samooceny, motywacji oraz wzrost integracji zespołu w okresie 21 miesięcy.

Działania realizowane w ramach projektu:
- dofninansowanie stanowisk pracy dla 2 os. pośrednika pracy stażysty i doradcy zawodowego stażysty, będzie trwało przez okres 21 miesięcy,
- szkolenie dla 9 pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach tj. z zakresu Team-buildingu, szkolenie językowe będące kontynuacją nauki języka angielskiego oraz szkolenie dotyczące Etyki i etykiety w Urzędzie.

Rezultaty projektu:
- wyższe kwalifikacje zawodowe dla 9 os. uzyskane poprzez ukończenie i otrzymanie certyfikatów i zaświadczeń,
- wyższe kompetencje językowe dla 9 os. poprzez ukończenie szkoleń na trzech poziomach: podstawowym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym,
- wzrost zatrudnienia o 2 os. skierowany na wzrost upowszechnienia usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, poprzez skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2010r. do 31.12.2011r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowity koszt projektu: 180 280,00 zł.

Liczba wyświetleń: 3093
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:09:35)
Zredagował(a): Monika Czerniachowska (2015-03-06 09:42:22)