Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL

Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL

 

 

Projekt "Akademia możliwości – I EDYCJA" 6.1.2 PO KL

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Podniesienie i rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.

Cele szczegółowe:

- Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez
  dofinansowanie zatrudnienia pośrednika pracy i doradcy zawodowego,
- Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
- Zapobieganie migracji pracowników na stanowiskach kluczowych do innych pracodawców,
- Wzrost innowacyjności w metodyce pracy.

Uczestnicy: 9 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.

Projekt jest zgodny z polityką równych szans w zakresie równego dostępu kobiet jak i mężczyzn do oferowanych form wsparcia.

Działania realizowane w ramach projektu:

- Dofinansowanie 2 stanowisk pracy: pośrednika pracy stażysty i doradcy zawodowego stażysty,
- Szkolenia personelu kluczowego: szkolenie medialne, szkolenie dot. praktyk coachingu,
  szkolenie językowe oraz szkolenie związane z wypaleniem zawodowym.

Rezultaty projektu:

- Dofinansowanie stanowiska pracy dla 1 pośrednika pracy-stażysty,
- Dofinansowanie stanowiska pracy dla 1 doradcy zawodowego-stażysty,
- ukończenie szkoleń przez 100% Beneficjentów,
- uzyskanie zaświadczeń oraz certyfikatów przez 100% uczestników szkoleń,
- podwyższenie kwalifikacji przez 100% os. biorących udział w projekcie.

Okres realizacji projektu: 02.11.2008r. do 30.09.2010r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Całkowity koszt projektu: 189 010,10 zł.

Liczba wyświetleń: 3730
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:08:46)