Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2

Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego w ramach Działania 1.2

Młode Wilki start zawodowy młodzieży z powiatu   lubartowskiego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH   2004-2006
  Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
  Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
  Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy

 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy pod nazwą:
  Młode Wilki. Start zawodowy młodzieży z powiatu lubartowskiego.


  Uczestnicy projektu:
  - osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz
  - osoby bezrobotne do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą i od tego   czasu nie minęło 12 miesięcy.
  W/w grupy bezrobotnych pozostające bez pracy do 24 miesięcy w ewidencji PUP w   Lubartowie.
  Projekt jest zgodny z zasadą równości szans.
  Objęto wsparciem grupę 131 osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych.
 
  Cel projektu: Zwiększenie szans młodzieży na podjęcie pierwszej pracy.
 
  Działania w ramach projektu:
  1.Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych   uczestniczących w projekcie.
 
  2.Szkolenia zawodowe obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne:
  - Pracownik administracyjno-biurowy - 30 osób,
  - ABC działalności gospodarczej - 4 osoby,
  - dodatki szkoleniowe w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych,
  - stypendium szkoleniowe stanowiące 40% zasiłku dla bezrobotnych,
  - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla części uczestników.
 
  3.Staże i przygotowania zawodowego w miejscu pracy:
  - forma staży obejmie grupę 100 osób, z których 30 zostanie wcześniej przeszkolona,
  - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy  - 20 osób.
  - stypendium, w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych.
  - zwrot kosztów dojazdu na w/w formy dla części uczestników.
 
  4.Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Bezzwrotna pomoc finansowa do wysokości 12 000 zł dla 7 osób,
  - refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dla   rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
  Rezultaty projektu:
  - zaświadczenia i dyplomy po odbytych szkoleniach,
  - zaświadczenia odbycia stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
  - zwiększenie motywacji Beneficjentów Ostatecznych do aktywnego poszukiwania   pracy,
  - przełamanie barier mentalnych,
  - zapobieganie dezaktywizacji zawodowej,
  - zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
 
  Okres realizacji projektu: 01.05.2005 r. – 30.06.2006 r.
 
  Całkowita wartość projektu: 664 158,20 zł

Liczba wyświetleń: 3065
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-16 19:10:42)