Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)

Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim.

 

W ramach projektu wsparcie otrzyma 686 osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie, W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta między innymi z jednej z następujących form wsparcia:

  • staż 415 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 65 osób,
  • szkolenia grupowe 151 osób,
  • bony szkoleniowe 55 osób.

 

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) - 44%,
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 59,5%.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 5 900 835,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 4 973 223,96 zł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta lub w sprawie:

  • staży: pokój nr 154, nr telefonu 81 852 65 44,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: pokój nr 251, nr telefonu 81 852 65 41,
  • bonów szkoleniowych, szkoleń grupowych: pokój nr 153, nr telefonu 81 852 65 43,

Oddział w Kocku: pokój nr 3 i 4, nr telefonu 81 859 20 00 lub 81 859 14 67.

Liczba wyświetleń: 93
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2020-03-11 11:45:52)
Zredagował(a): Paweł Badurowicz (2020-03-11 11:52:50)