Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (II)”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 440 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, które zostały zakwalifikowane do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta między innymi  z jednej z następujących form wsparcia: staż (362 osoby), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (50 osób) oraz szkolenie (28 osób).

 

Projekt zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników:

- nie kwalifikujących się do żadnej z niżej wymienionych grup docelowych – 43% tj. 26 osób;

- osoby niepełnosprawne – 17% tj. 1 osoba;

- osoby o niskich kwalifikacjach – 48% tj. 96 osób;

- osoby długotrwale bezrobotne – 35% tj. 64 osoby.

 

Wartość projektu: 4 358 839,29

Wkład Funduszy Europejskich: 4 005 337,41 zł.

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Liczba wyświetleń: 694
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2016-02-04 10:48:16)
Zredagował(a): Paweł Badurowicz (2017-06-20 11:28:23)