Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I)

Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.


Cel główny projektu: 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim.

 

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Lubartów jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z grup: osoby 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach oraz rolnicy i członkowie ich rodzin.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 687 123,00 zł.


Liczba wyświetleń: 749
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2015-11-23 13:39:50)
Zredagował(a): Paweł Badurowicz (2015-12-04 12:18:30)