Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).”

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (I).” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, dotyczący aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych.

 

Cel główny projektu: 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim.

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowane w PUP Lubartów jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie pracujące, nie kształcące się w systemie dziennym i nie korzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 946 700,00 zł.

Liczba wyświetleń: 924
Rejestr zmian
Autor: Paweł Badurowicz
Opublikował(a): Paweł Badurowicz (2015-10-27 15:04:48)